НЕОБХОДИМЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Договор публичной оферты (українською)

Цей договір про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань (далі – Договір), який є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, укладено між Вами (далі – Передплатник) і ТОВ «АС-Медіа» (Агентство)

1. Основні терміни
1.1. Агентство – ТОВ «АС-Медіа» здійснює продаж видань за передплатою через сайт www.smartpress.com.ua (надалі – Сайт).
1.2. ТОВ «АС-Медіа» є власником сайту, розміщеного за адресою www.smartpress.com.ua та володіє правами на всі об'єкти, що входять до його складу (за винятком Видань), і дизайн Сайта.
1.3. Користувач сайта (Передплатник) – особа, яка зареєстрована на Сайті шляхом заповнення особистих даних, уклала цей договір публічної оферти з метою отримання послуг доступу для читання та роботи з Виданнями, а також оформлення передплати Видань з доставкою відповідно до цього договору.
1.4. Реєстрація – створення Передплатником на Сайті свого персонального імені (Логіна) і коду (Пароля) для здійснення входу на Сайт унаслідок укладення цієї публічної оферти.
1.5. Логін і Пароль – 2 (два) набори символів, закріплених за Передплатником, поєднання яких дозволяє здійснювати доступ до персональної закритої сторінки Передплатника – «МІЙ ПРОФІЛЬ».
1.6. Видавець – фізична або юридична особа, яка здійснила публікацію друкованої версії Видання, має права на Видання і надала Власнику сайту та/або Агентству права на продаж електронної версії та/або оформлення передплати на друковані версії Видання(нь).
1.7. Видання – електронна та/або друкована версія газети або журналу, що пропонується для передплати на Сайті.
1.8. Примірник видання – окремий випуск Видання, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу.
1.9. Пономерна передплата на видання – отримання права на читання та/або отримання в друкованому вигляді Видання(нь) після здійснення оплати згідно із зазначеною на Сайті ціною станом на дату оплати.
1.10. Передплата на видання – надання Передплатнику примірників Видання, що побачили світ, протягом оплаченого періоду.
1.11. «МІЙ ПРОФІЛЬ» – віртуальний простір Передплатника на Сайті, в якому зібрана вся інформація про користувача Сайту, включаючи «реєстраційні дані», «адреси точок доставки», «список замовлень передплатника», «інформація щодо діючих або прострочених оплат», «перелік Видань в замовленнях», а також особисті дані.

2. Загальні положення
2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки передплатних видань відповідного каталогу передплатних видань Агентства.
2.2. Цей договір публічної оферти (далі – Договір) складений відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
2.3. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення фізичною або юридичною особою Реєстрації на Сайті та отримання статусу Передплатника. Реєстрація неможлива без здійснення вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».
2.4. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.
2.5. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.

3. Предмет Договору
3.1. Агентство надає Користувачеві сайта (Передплатнику) послуги, а Користувач сайта (Передплатник) зобов'язується прийняти та оплатити послуги у встановленому цим Договором порядку.

4. Умови та порядок надання послуг
4.1. Після реєстрації на Сайті Передплатнику надається доступ до етапу завершення та оформлення замовлення видань обраних Передплатником.
4.2. До вартості Видань не включено комісію, що утримується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.
4.3. Видання вважається оплаченим у момент надходження коштів на рахунок Агентства.
4.4. Придбані Передплатником Видання відображаються у розділі «МІЙ ПРОФІЛЬ», в якому електронні версії Видань розміщено в розділі «Мої електронні видання», а друковані Видання з доставкою відображені в замовленнях Передплатника у розділі «Мої замовлення».
4.5. Усі Видання надаються для персонального використання Передплатником без права копіювання, перепродажу і передачі третім особам, виключаючи варіанти, передбачені цим Договором.
4.6. Факт надання послуг підтверджується підписами Сторін у маршрутних листах, що підтверджує факт доставки та/або шляхом підписання Акта наданих послуг (далі – Акт). Агентство надсилає Передплатнику цей Акт до 10 числа наступного за оплачуваним місяцем, Передплатник зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта підписати його й направити Агентству. У разі якщо Передплатник протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта наданих послуг не підписав його і не надав Агентству письмову відмову від підписання Акта із зазначенням причин такої відмови, послуги вважаються такими, що надані й прийняті Передплатником без зауважень. Відповідно до чинного законодавства, у день виникнення податкових зобов'язань, Агентство виписує та направляє Передплатнику податкову накладну згідно з рахунком-фактурою.
4.7. Видання визнається Передплатником належної якості після закінчення 3 (трьох) календарних днів з моменту його отримання. Претензії щодо якості, які пред'являються Передплатником, приймаються та розглядаються лише у разі розбіжності (у гірший бік) якості одержаного номера Видання з очікуваною якістю, тобто якістю сторінок, доступних у режимі попереднього перегляду номера. Претензії щодо якості, пред'явлені пізніше триденного строку з моменту придбання, Агентство не розглядає.
4.8. У разі якщо претензія щодо якості визнається Агентством правомірною, воно докладає усіх зусиль для приведення якості в норму в найкоротший строк. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів якість залишається незадовільною, або у разі неможливості приведення якості в норму, сума, що відповідає вартості такого номера Видання, за погодженням із Передплатником повертається йому.
4.9. У разі виникнення претензії, пов'язаної із неотриманням оплаченого Видання, Агентство протягом 72 (семидесяти двох) годин з моменту отримання претензії в робочі дні повторно здійснює відправку Видання.
4.10. У разі якщо з будь-яких обставин, які виникли з незалежних від Агентства обставин, здійснюється припинення надання Видань, Агентство провадить пропорційне повернення переплачених коштів Передплатнику.
4.11. Видання обміну та поверненню не підлягають, за винятком умов, що регламентуються цим Договором. Повернення отриманих Агентством коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не проводиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Передплатник має право:
5.1.1. редагувати та змінювати особисті дані, зазначені у межах розділу «МІЙ ПРОФІЛЬ»;
5.1.2. придбати Видання, розміщені на Сайті;
5.1.3. здійснювати читання і роботу з Виданнями у будь-який час, з будь-якого місця після їх придбання та/або отримання відповідно до умов цього Договору;
5.1.4. у разі якщо Передплатника не задовольнять умови чи якість послуг, що надаються, він матиме єдине і виняткове право припинити користування послугами.
5.2. Агентство має право:
5.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видань в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;
5.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
5.2.3. видаляти з сервера Сайта будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;
5.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені Видання;
5.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайта чи його користувачів;
5.2.6. не брати участі у можливих розбіжностях, спорах (у тому числі судових) між Передплатником і Видавцем, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.3. Передплатник зобов'язаний:
5.3.1. перевіряти наявність повідомлень Агентства на Сайті (у тому числі в розділі «МІЙ ПРОФІЛЬ» та новинах), переглядати статистичну інформацію про обсяг отриманих послуг, знайомитись з повідомленнями Агентства, відправленими на електронну пошту Передплатника, вказану при реєстрації;
5.3.2. дотримуватися авторських і суміжних прав Агентства, Видавців та інших правовласників на Видання, а також інші об'єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;
5.3.3. використовувати отримані за цим Договором Видання винятково в особистих цілях;
5.3.4. самостійно забезпечувати свій доступ до мережі Інтернет.
5.4. Агентство зобов'язане:
5.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику послуг відповідно до заявлених на сайті цін, при цьому послуги надаються на дійсних умовах без жодних прямих або непрямих гарантій;
5.4.2. надати Передплатнику доступ до розділу «МІЙ ПРОФІЛЬ» Передплатника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після проведення Передплатником реєстрації на сайті, а доступ чи отримання придбаних Видань відповідно до заявленої в каталозі передплатних видань періодичності та строків вказаних у п. 10 Додатку №1 до цього Договору;
5.4.3. надавати Передплатнику консультації в робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефонами та (або) електронною поштою, зазначених на Сайті у розділі «Контакти»;
5.4.4. надавати Передплатнику можливість доступу до розділу «МІЙ ПРОФІЛЬ» через мережу Інтернет протягом строку дії цього Договору;
5.4.5. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Передплатника під час реєстрації;
5.4.6. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не менш ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами шляхом розміщення інформації на Сайті;

6. Права інтелектуальної власності
6.1. Майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Власнику сайта.
6.2. Передплатник підтверджує та погоджується, що він не набуває жодного права на об'єкти інтелектуальної власності на Видання і Сайт, інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Виданнях і на Сайті, не передає третім особам і не використовує їх для ведення господарської діяльності, окрім для цілей, передбачених тільки цим Договором.

7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Агентство не несе відповідальності:
7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від неї причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Агентству, невиконання зобов'язань Видавцями тощо;
7.2.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Агентства, за умови попереднього повідомлення Передплатника на Сайті не менш ніж за 1 (одну) добу;
7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання послуг;
7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Агентства;
7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Агентства;
7.2.6. за зміст Видань.
7.3. Передплатник несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля, а також надання в користування Видань на комп'ютери третіх осіб.

8. Спори і порядок їх вирішення
8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10. Обробка персональних даних
10.1. ПЕРЕДПЛАТНИК, УКЛАДАЮЧИ ДАНИЙ ДОГОВІР НАДАЄ АГЕНТСТВУ ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКА З МЕТОЮ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО, СТАТИСТИЧНОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ», ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ІНШИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ».
10.2. ПЕРЕДПЛАТНИК, УКЛАДАЮЧИ ДАНИЙ ДОГОВІР ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ВІН НАЛЕЖНО ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКА ДО БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРО ОСІБ, ЯКИМ ДАНІ ПЕРЕДПЛАТНИКА НАДАЮТЬСЯ З МЕТОЮ, ВКАЗАНОЮ В П. 33 ТА ПЕРЕДПЛАТНИКУ БУЛИ РОЗ'ЯСНЕНІ ЙОГО ПРАВА, ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ».
10.3. НАДАЮЧИ СВОЇ ВІДОМОСТІ – ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБУ, ВИ ТИМ САМИМ НАДАЄТЕ ЗГОДУ НА ЇЇ ЗБИРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ У БАЗІ ДАНИХ АГЕНТСТВА, ЯКА ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ АГЕНТСТВОМ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ У ЧАСІ ТА ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНФОРМАЦІЮ" ТА З 10 ТРАВНЯ 2011 РОКУ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНФОРМАЦІЮ".

Правила подписки (українською)
ДОДАТОК №1
ДО ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПРАВИЛА ПЕРЕДПЛАТИ

Цей Додаток №1 є невід'ємною частиною Договору публічної оферти про надання послуг та регулює правила оформлення передплати на сайті www.smartpress.com.ua.
1. Передплатник, що має на меті передплатити будь-яке видання з каталогу Агентства, має ознайомитись з умовами цього Додатку №1 «Правила передплати» та обрати один із зручних способів оформлення передплати:
• Зателефонувати до Агентства;
• Замовити видання на сайті www.smartpress.com.ua шляхом додавання видання(нь) у «кошик» із подальшим завершенням замовлення;
• надіслати замовлення на електронну адресу info@smartpress.com.ua

2. Звернувшись до Агентства одним із способів оформлення передплати, передбачених п.1 Додатку 1 «Правил передплати», із запитом надати послуги з передплати та доставки передплатних видань на своє ім'я та/або на користь третьої особи, Передплатник тим самим погоджується з умовами Договору публічної оферти.

3. Після звернення до Агентства з вимогою оформлення передплати одним із зручних способів, викладених у п. 1 цього Договору, фахівець Агентства обов'язково зв'яжеться з Передплатником і надасть допомогу та/або самостійно заповнить спеціальну форму заявки на передплату або «кошик» дотримуючись вказівок Передплатника.

4. У разі самостійного замовлення передплати Передплатником через «кошик» на сайті www.smartpress.com.ua, він зобов'язаний зазначити всі відомості, передбачені умовами Договору публічної оферти та відповідно до полів розділу «Реєстрація».

5. На підставі замовлення Передплатника фахівець Агентства заповнює рахунок-фактуру на оформлення послуг з передплати та доставки передплатних видань, який за домовленістю з Передплатником може бути доставлений до офісу або надісланий факсом та/чи на електронну адресу, а також може бути роздрукований самим передплатником із сайту www.smartpress.com.ua в розділі «МІЙ ПРОФІЛЬ»/ «Мої замовлення» / Замовлення.

6. При отриманні рахунку-фактури Передплатник зобов'язаний перевірити правильність даних, зокрема, найменування видань та передплатні періоди, відповідно до каталогу передплатних видань Агентства, адресу доставки та відповідального за отримання передплатних видань. У разі виявлення розбіжностей або неточностей, Передплатник повинен звернутися до фахівця Агентства, дані якого зазначені в рахунку-фактурі і який внесе до рахунку-фактури необхідні зміни й надішле виправлений примірник рахунку.

7. Передплатник протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури проводить оплату послуг Агентства.
У разі здійснення оплати послуг з передплати й доставки передплатних видань пізніше зазначеного строку, передплатний період скорочується на мінімальний передплатний період, з поверненням Передплатнику грошової суми у розмірі вартості послуг за цей мінімальний передплатний період. Повернення коштів здійснюється за письмовим зверненням Передплатника.
У випадку, якщо таке письмове звернення не надійде до Агентства протягом 30 календарних днів від дня отримання Агентством зазначених коштів, ці кошти зараховуються в рахунок оплати послуг за перший наступний мінімальний передплатний період. Якщо вартість послуг за наступний мінімальний передплатний період більша ніж сума зарахованих за цей період коштів, Передплатник зобов'язаний доплатити Агентству різницю між вартістю послуг за наступний мінімальний передплатний період і сумою зазначених коштів.

8. Оплачуючи рахунок-фактуру, Передплатник тим самим підтверджує зазначені у ньому дані та погоджується з умовами передплати та доставки (адреса доставки, найменування одержувача, вид доставки, найменування та мова видання тощо).

9. Передплатник не має права використовувати один і той самий рахунок-фактуру для повторної оплати й у такий спосіб самостійно подовжувати період передплати.

10. Строки відкриття передплати та порядок оформлення передплати
10.1. Передплатним місяцем слід вважати місяць виходу видання, заявлений видавцем, що відображений у каталозі передплатних видань Агентства. Для видань з мінімальним передплатним періодом понад один місяць місяцем початку передплати слід вважати перший місяць передплатного періоду.
Для оформлення передплати на наступний передплатний місяць необхідно замовити видання:
• за 50 днів до початку передплатного місяця — (1-ша категорія)
• за 32 дні до початку передплатного місяця — (2 -га категорія)
• до 13-го числа місяця, що передує передплатному — (3-тя категорія)
• до 19-го числа місяця, що передує передплатному — (4-та категорія)
• до 25-го числа місяця, що передує передплатному — (5-та категорія)
• за три дні до передплати— (6-та категорія)
Належність видання до певної категорії визначається згідно з каталогом передплатних видань Агентства.

11. ПЕРЕДПЛАТНІ ЦІНИ НА ВИДАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ В КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ АГЕНТСТВА, МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ З ПРИЧИН, ЩО НЕ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД АГЕНТСТВА (ЗМІНА ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ ВИДАВНИЦТВОМ/ВЛАСНИКОМ/РОЗПОВСЮДЖУВАЧЕМ). ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ І ДОСТАВКИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ РОЗЦІНКАМИ АГЕНТСТВА І ФІКСУЄТЬСЯ В РАХУНКУ-ФАКТУРІ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕДПЛАТУ.

12. Агентство гарантує якість кур'єрської доставки і належні умови зберігання передплатних видань, а також відповідність всіх розповсюджуваних нами видань міждержавному стандарту ДСТУ 3017-95. Агентство діє відповідно до чинного екологічного законодавства, а також відповідних міжнародних договорів, ратифікованих Україною. Агентство виконує всі правила, що стосуються екологічної безпеки і захисту навколишнього середовища, обов'язки і норми законодавства, дія яких поширюється на ту діяльність, яка ведеться у приміщеннях під контролем Агентства. Агентство гарантує поставку тільки таких періодичних видань (файл, файл).

13. Кур'єрська доставка передплатних видань здійснюється у робочі дні з 6:00 години до 18:00 години на робочі місця Передплатника, та в суботу-неділю з 4-00 години до 07-00 – на видання з системи PressReader.
Кур'єрська доставка на домашні адреси та абонентські скриньки може бути здійснена за умови узгодження з фахівцем з кур'єрської доставки Агентства.
Передплатні видання вручаються під підпис на маршрутному листі кур'єра із зазначенням вказаного у заявці на передплату прізвища відповідальної особи на отримання передплатних видань. Вручення передплатних видань охороні, вахтерам або іншим особам здійснюють тільки на підставі письмової заяви (довільної форми) Передплатника, який зобов'язаний зазначити таких осіб під час оформлення передплати окремим листом або у заявці на передплату.

14. При наданні Агентством послуг з кур'єрської доставки передплатних видань можлива недопоставка видань, у зв'язку із затримкою поставки таких видань контрагентами Агентства (редакціями, видавцями, видавництвами, розповсюджувачами). В цьому випадку послуги з кур'єрської доставки на такі передплатні видання будуть здійснені Передплатнику не пізніше дня, наступного за днем, в який передплатні видання надійшли на адресу Агентства.

15. Передплатник, який не отримав передплатні видання, за письмовим запитом має право отримати інформацію щодо таких видань у фахівця з кур'єрської доставки Агентства.

16. Якщо Передплатник бажає укласти договір про надання послуг з передплати та кур'єрської доставки передплатних видань у письмовій формі, скориставшись типовим договором Агентства, він має звернутись до Агентства.

17. Участь в акціях, що заохочують до передплати та (або) рекламують її.
Передплатники Агентства мають право брати участь у розіграшах та заявлених (редакціями, видавцями, видавництвами) акціях у випадку, якщо умови участі таких розіграшів та акцій передбачають залучення Агентства та підтверджуються укладеними договорами з органзіаторами таких акцій (редакції, видавці, видавництва тощо.)
Відповідно до укладених (з редакціями, видавцями, видавництвами) договорів на Передплатників, які оформили передплату через Агентство, поширюються всі опубліковані у цих виданнях умови заходів, що заохочують до передплати та (або) рекламують її.

18. Переадресація передплати
У разі переадресації передплати, Передплатники, які хочуть змінити умови кур'єрської доставки передплатних видань через зміну адреси одержувача або осіб, відповідальних за одержання видань, зобов'язані за 5 календарних днів для кур'єрської доставки та за 15 календарних днів для поштової доставки до виходу видань повідомити про це фахівця Агентства, який оформив передплату. Інакше Агентство не гарантує доставку видань за новою адресою у встановлений строк. Для цього Передплатнику необхідно надіслати факсом, електронною поштою або передати через кур'єра Агентства лист про зміну адреси доставки. Лист може бути довільної форми. В такому листі Передплатник зобов'язаний зазначити номер рахунку, стару адресу доставки передплатних видань, нову адресу доставки передплатних видань та новий номер телефону. Передплатник зобов'язаний підписати такий бланк або лист та завірити його печаткою (за наявності).
Передплатник зобов'язаний зазначити усі необхідні відомості, у тому числі всі номери рахунків (якщо їх декілька), за якими оплачено передплату і які необхідно переадресувати. Від цього залежатиме збереження видань і своєчасність їх доставки.

19. У випадку зміни назви одержувача, якому доставляють передплачені видання, Передплатник зобов'язаний надати інформаційний лист, підписаний відповідальною особою Передплатника, підпис якої завіряється печаткою (за наявності), та на вимогу Агентства документ, що підтверджує юридично засвідчений факт зміни назви одержувача, належним чином затверджений.

20. Розгляд побажань та пропозицій.
Агентство централізовано у найкоротші строки та в будь-якому випадку в строки, передбачені чинним законодавством України, розглядає всі питання та пропозиції Передплатника.
Передплатник має право, подати пропозицію чи повідомити про порушення умов доставки:
за телефонами: (044) 353-88-16, 353-88-17, 500-05-06;
Претензії Передплатника щодо поліграфічного браку приймаються Агентством протягом трьох днів після одержання передплатних видань. Видання може бути замінено з дотриманням таких умов:
• воно не повинно містити позначок та записів Передплатника;
• воно не повинно мати будь-яких ушкоджень, зроблених Передплатником;
• видання повинно мати той вигляд, який воно мало під час одержання.
У разі невиконання перелічених умов заміна ушкодженого видання не здійснюється.

21. Анулювання передплати
21.1. Анулювання передплати здійснюється тільки на період, на який можна оформити передплату відповідно до п. 10 цього Договору.
21.2. Передплатник має право анулювати передплату на період, який не може бути менше від мінімального передплатного періоду відповідного видання.
21.3. Анулювання передплати, та зарахування залишку сплаченої суми в оплату іншого передплатного індексу Передплатник має право зробити, виконавши такі умови:
- подати до представництва Агентства письмову заявку з проханням анулювати передплачений індекс та замовити інший передплатний індекс, із зарахуванням попередньої оплати в оплату цього індексу;
- у заявці Передплатник повинен зазначити свою адресу та банківські реквізити, номер рахунку-фактури, відповідно до якого було зроблено оплату, видання, на які він бажає анулювати передплату, та причини анулювання;
- заявка має бути підписана уповноваженою особою Передплатника та завірена печаткою (для юридичних осіб).
21.4. Якщо Передплатник брав участь в акційній передплаті та отримав будь-яке заохочення за умовами акційної передплати, то така передплата анулюванню не підлягає.
21.5. Умовою переоформлення передплати за рахунок коштів від анульованої передплати на видання інших видавництв є повернення коштів від видавництв, передплату на видання яких анульовано, на розрахунковий рахунок Агентства.

22. Вихід видань
22.1. Видання виходять друком відповідно до заявленої в каталозі передплатних видань періодичності. Якщо кількість місяців у передплатному періоді перевищує кількість заявлених номерів у цьому періоді (наприклад, 1 раз на 2 міс., 2 рази на 3 міс., 4 рази на 6 міс. тощо), то заявлена кількість номерів має вийти після закінчення мінімального передплатного періоду (відповідно 2 міс., 3 міс., 6 міс.). При цьому в рахунку місяці невиходу видань закріплюють за останнім місяцем мінімального передплатного періоду незалежно від реального місяця виходу номерів видання.
22.2. Агентство не несе відповідальності за несвоєчасний вихід видань з вини редакції, видавця, видавництва та несвоєчасну поставку видань з вини розповсюджувачів.
22.3. Агентство у випадку невиходу видань з вини редакції, видавця, видавництва після закінчення передплатного періоду повертає гроші Передплатнику одразу після їх повернення Агентству редакцією, видавцем, видавництвом.
22.4. Вихід спареного номера закріплюють (у рахунку) за першим місяцем періоду, що об'єднується. При цьому такий номер має вийти після закінчення періоду передплати на спарені номери. Закріплення за першим місяцем періоду передплати здійснюють для своєчасного надання замовлення видавцеві. При незапланованому об'єднанні номерів видавець має право враховувати спарений номер за сумарною вартістю передплати на це видання в об'єднаному періоді.

23. Відповідальність
23.1. Всю матеріальну та моральну відповідальність за несвоєчасний вихід з друку, спарені номери, невихід номерів, зміни періодичності виходу, обсягу й ціни видань несуть їх редакції, видавці, видавництва.
23.2. У випадку ліквідації редакції, видавця, видавництва або невиходу видань повернення коштів Передплатникам Агентство здійснює тільки після повернення редакцією, видавцем, видавництвом цих коштів Агентству.

24. Зобов'язання Агентства щодо надання послуг з оформлення передплати та доставки передплатних видань настають з моменту надходження коштів на поточний рахунок Агентства у сумі, передбаченій у рахунку-фактурі.

25. Агентство є платником податку на прибуток на загальних підставах.
Made on
Tilda