Призова передплата «ЛИЧНОСТИ» на 2020 рік

Условия проведения призовой подписки на журнал "Личности" - 2020

На данном микро-сайте lichnosti.smartpress.com.ua представлено периодическое издание журнал "Личности". Посредством данного сайта Вы можете приобрести подписку на печатную версию данного издания.

Печатная версия с доставкой подразумевает осуществление доставки подписчику несколькими путями:

1. Курьерской службой ООО "АС-Медиа"(Киев и другие города)

2. Курьерской службой "Укрпочты"

3. Курьерской службой "Новой почты"

4. Другими службами курьерской доставки и перевозчиками

Відповідно до п. 13 "Правил передплати" кур'єрська доставка передплатних видань здійснюється у робочі дні з 6:00 години до 18:00 години на робочі місця Передплатника. Кур'єрська доставка на домашні адреси та абонентські скриньки може бути здійснена за умови узгодження з фахівцем з кур'єрської доставки Агентства. Передплатні видання вручаються під підпис на маршрутному листі кур'єра із зазначенням вказаного у заявці на передплату прізвища відповідальної особи на отримання передплатних видань. Вручення передплатних видань охороні, вахтерам або іншим особам здійснюють тільки на підставі письмової заяви (довільної форми) Передплатника, який зобов'язаний зазначити таких осіб під час оформлення передплати окремим листом або у заявці на передплату.

Для уточнения параметров доставки Вашей подписки пожалуйста обратитесь к нашим менеджерам по телефону +380 44 500 05 06.
Способы оплаты
ПОЛОЖЕННЯ
про умови проведення акції «Призова передплата «ЛИЧНОСТИ» на 2020 рік»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатор акції із розіграшу призів «Призова передплата «Личности» на 2020 рік» (далі - Акція) – ТОВ «Видавничий Дім «Особистості».
1.2. Акція має загальноукраїнський характер.
1.3. Акція розпочинається з 01 лютого 2020 року та закінчується 15 березня 2020 року.
1.4. Розіграш призів серед учасників Акції відбудеться 18 березня 2020 року в офісі Організатору за адресою: вул. Нижньоюрківська, 9, м. Київ, 04080.
1.5. Ім'я переможця Акції буде опубліковано на сайті: lichnosti.smartpress.com.ua
1.6. Вручення призу відбудеться з 19 березня 2020 року до 19 квітня 2020 року.
1.7. Під отриманням призу слід розуміти право його придбання за ціною 1,00 грн.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
2.1. Участь в Акції приймають передплатники журналу «ЛИЧНОСТИ» на 2020 рік, які здійснили передплату не менше ніж на 12 місяців, включаючи тих, хто розпочав річну передплату журналу з січня 2020 року та тих, термін річної передплати яких закінчується не пізніше квітня 2021 року.
2.2. В Акції не можуть приймати участь працівники Організатора Акції, інші особи, пов'язані з проектом, а також їх батьки, подружжя та їхні діти.
2.3. Для участі в Акції учасники, які відповідають вимогам п. 2.1. цього Положення, повинні сплатити вартість підписки, оформленої або на сайті журналу - lichnosti.smartpress.com.ua або по телефону: (044) 500-05-06
2.4. Кількість учасників Акції необмежена.
2.5. Для визначення переможця залучено сайт www.random.org, з допомогою якого випадковим способом буде обрано переможця (власника призу).
2.6. В період після закінчення Акції (15 березня 2020 року) до дати розіграшу призів (19 березня 2020 року) комісія, створена Організатором Акції, перевіряє відповідність поданих документів умовам Акції та допускає (не допускає) їх до розіграшу.
2.7. Після закінчення розіграшу призів комісія складає протокол з результатами проведення розіграшу.
2.8. Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, грою. Участь в Акції є безкоштовною та добровільною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників за їх участь в Акції.
3. ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ
3.1. В Акції розігрується один приз - жіночий годинник «Festina».
3.2. У випадку відмови учасника від призу, приз залишається в Організатора Акції та знімається з розіграшу. Призи у грошову форму не переводяться.
3.3. Приз буде вручено переможцю Акції в офісі Організатора або буде надіслан поштою.
3.4. Відмова від прийняття призу призводить до втрати права на приз у момент відмови від його приймання.
3.5. Для отримання призу представник юридичної особи, що є переможцем Акції, повинен мати при собі оформлену належним чином довіреність установленої форми на отримання матеріальних цінностей.
4. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ
4.1. Подані учасниками Акції документи перевіряються створеною організатором комісією, яка перевіряє відповідність поданих документів умовам Акції.
4.2. Нагляд за відповідністю проведення розіграшу призів Акції здійснює комісія.
5. ПРЕТЕНЗІЇ
5.1. Претензії з питань результатів розіграшу втрачають силу після 7 днів з моменту закінчення розіграшу.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Участь (відправлення Організатору вищенаведених документів) в Акції означає надання згоди її учасника з умовами Акції, зазначеними у цьому Положенні.
6.2. Адміністратором особових даних є організатор Акції (адреса: вул. Нижньоюрківська, 9, м. Київ, 04080).
6.3. Це Положення знаходиться в Організатора Акції.
6.4. Відправивши Організатору вищенаведені документи, учасник Акції дає згоду на збирання і обробку персональних даних Організатором Акції для цілей її реалізації відповідно до Закону про захист персональних даних.
6.5. Інші питання, які не врегульовані цим Положенням вирішуються згідно з чинним законодавством України.
6.6. Організатор не несе відповідальності у випадку втрати, невірної адреси, запізнення, нерозбірливості заповнення документів учасників Акції, а також за інформацію, надану учасником Акції, яка не відповідає дійсності.
6.7. Організатор Акції не несе відповідальності за використання призів учасниками після їх одержання.
6.8. Беручи участь в Акції, кожний учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право на публікацію його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором Акції або третіми особами. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканості особистої інформації.

30.01.2020
Made on
Tilda